Vényköteles kenőcs hátfájáshoz illóolajokkal

Miért fáj az endoprotetizáló csípőízület

vásároljon glükózamin-kondroitint egy gyógyszertárban akupunktúra a csípőízület fájdalma miatt

A POTE Ortopédiai Klinlkáján és között 49 beteg 59 csípôjén történt beültetés megelôzô femur- illetve medence osteotomia után. Szerzôk 34 beteg 42 csípôjét vizsgálták felül átlagosan 13,6 évvel az osteotomia, illetve 4,1 évvel a protézis beültetés után ben. Az osteotomia általában átmeneti panaszmentességet eredményezett, a betegek többsége azonban lényegesen jobb szubjektív állapotról számolt be a protézis implantáció után.

A beteganyagon elért jó posztoperatív eredményekkel és a tapasztalt alacsony szövôdmény rátával szerzôk demonstrálják, hogy a protézis beültetés kellô óvatossággal biztonságosan elvégezhetô különbözô osteotomiákat követôen is.

miért fáj az endoprotetizáló csípőízület vállkrém

Than, Cs. Vermes: The possibilities of total hip arthroplasty following hip osteotomies. Lot of hip osteotomies were performed earlier in Hungary and in abroad as well so hip arthroplasty following hip osteotomy in long run is an important task nowadays.

Csípőízület. Csípőtörések

Authors reviewed 42 hips on 34 patients with an avarage 13,6 years following hip osteotomy and with an average 4,1 years following arthroplasty in Patients reported temporary pain relief following hip osteotomy, but the subjective improvement was remarkable following hip arthroplasty.

Authors demonstrated with their good clinical results and with the low complication rate, that arthroplasty could be performed safely following hip osteotomies. Kulcsszavak: coxarthrosis osteotomia protézis implantáció eredmények Keywords: hip osteoarthritis, osteotomy, hip replacement, results BEVEZETÉS A coxarthrosis kezelésében évtizedek óta fontos szerepet játszanak a különbözô csípô körüli osteotomiák.

Az ilyen jellegû mûtétek három céltól vezérelve történhetnek: egyrészt a praearthrosisos állapotot mutató csípôkön preventív céllal, a degeneratív elváltozások megelôzése érdekében, másrészt a dysplasia talaján kialakult szekunder coxarthrosisos, fiatal beteganyagon a protézisbeültetést megelôzô idôszak meghosszabbítására, harmadrészt a primer coxarthrosissal bíró, ízületi fájdalom okai fiatal korban betegeknél különbözô okok miatt alternatív kezelésként.

Speciális beteganyagon, elsôsorban a dysplasiás, fiatal populációnál az osteotomiák létjogosultságát még napjainkban - a modern protetizálási lehetôségek mellett is - hangsúlyozza a nemzetközi irodalom [2, 9, 10, 12].

gyógyítani a lábízületi betegségeket

Az osteotomiák fô célja a fájdalom jelentôs csökkentése és a mozgásfunkciók javítása, ezáltal a protézisbeültetést megelôzô idôszak meghosszabbítása, esetleg a TEP implantáció kiváltása. A különbözô szerzôk szerint az általuk elvégzett osteotomia évvel hosszabbította meg a protézisimplantáció elôtti idôszakot [2, 4, 11, 13, 14]. Hazánkban a korábbi években jellemzô protézishiány különös jelentôséget adott a csípô körüli Magyar Traumatológia, Ortopédia, Orto közös kezelésre, Plasztikai Sebészet 2 osteotomiáknak.

Femur osteotomiát követô eredményeikrôl Forgon és mtsai. Ugyanakkor napjainkban a korábbi osteotomiák magas száma miatt több probléma is felmerül. Egyrészt lényeges, hogy melyek a protetizálás lehetôségei a különbözô mûtétek után, mely osteotomiát követôen lehetséges egyáltalán a TEP implantáció.

Másrészt fontos tudni, hogy milyen szövôdményrátával kell számolni osteotomiát követô TEPbeültetés esetén, milyen az infekció és a különbözô törések gyakorisága. A nemzetközi irodalomban erre vonatkozóan mérvadó és a legaktuálisabb Boos és mtsai ben megjelent közleménye, melyben 74 varisalo és valgisalo intertrochantericus- valamint Schanz típusú subtrochanterikus femur osteotomiát követô csípôízületi endoprotetizálást hasonlítottak össze egy primer TEP-beültetésen 1.

Sem az elért eredmények, sem a szövôdmények gyakorisága tekintetében nem találtak szignifikáns különbséget a két csoport között. Következtetésük szerint a proximalis femur osteotomiák lényegesen nem befolyásolják a protetizálás klinikai és radiológiai kimenetelét, így ezeket kizárni a kezelés palettájáról nem érdemes [2]. Csípô körüli osteotomiákat követô protézisimplantációval foglalkozó közleményt az általunk ismert hazai irodalomban nem olvastunk.

Munkánk célja az volt, hogy a POTE Ortopédiai Klinikáján operált beteganyag alapján ismertessük a protetizálás lehetôségeit különbözô miért fáj az endoprotetizáló csípőízület követôen és beszámoljunk az ilyen jellegû mûtétek eredményeirôl.

A beteganyag kiválasztásánál fontos szempont volt, hogy az osteotomia és a totál endoprotézis-beültetés is a Magyar Traumatológia, Ortopédia, Kézsebészet, Plasztikai Sebészet 3 klinikánkon történt.

Ebben az idôszakban 49 beteg 45 nô és 4 férfi csípôjét mûtöttük, 20 bal- 19 jobb- és 10 kétoldali érintettség állt fenn. A protézis beültetésékor az átlagéletkor 50,3 év volt. A betegek diagnózisa 39 csípô esetén dysplasia talaján kialakult szekunder coxarthrosis volt, 20 esetben primer arthrosis. A panaszok mûtéti kezeléseként az alábbi miért fáj az endoprotetizáló csípőízület történtek: a femuron 34 Bombelli- 8 McMurray- 2 valgisaló- 2 varisaló- 1 Sugioka- 1 Schanz- és 1 egyéb osteotomia.

Chiari szerinti medenceosteotomia önmagában 8 esetben, femurosteotomiával kombinálva varisaló, McMurray, Bombelli 3 betegnél történt. A fémanyagok eltávolítására az osteotomia után legkésôbb 3 éven belül sor került.

Három Chiari típusú osteotomia után volt szükség reoperációra álízület kialakulása miatt, az osteotomiákat követôen egyéb komplikáció nem merült fel. A betegeknél az osteotomia átmeneti panaszmentességet hozott, átlagban 7,2 évig. A protetizálás az osteotomiát átlagban 10,2 évvel követte. Az eredmények elemzéséhez a Johnston és mtsai.

A kontroll átlagban 4,1 évvel a protézisbeültetés és átlagban 14,3 évvel az osteotomia után történt. A kontrollált betegeknél korábban 25 esetben Bombelli- 5 esetben McMurray- 2 esetben varisaló- 1 esetben Schanz osteotomia történt a femuron.

Eredményeink közül az alábbiakat tartjuk fontosnak kiemelni: A protézis beültetése elôtt 15 csípôben állt fenn flexiós kontaktúra, melyek átlaga 22 fok volt.

Kerámia összetevőkből készült protézist ültettek be egy 57 éves férfi csípőjébe

A mûtétet követôen mindössze 4 csípônél volt, átlagban 15 fokos flexiós kontaktúra. A betegek átlagosan 72 fokos preoperatív flexiója és 17 fokos abdukciója a mûtét után 90 illetve 40 fokos átlagértékre nôtt.

miért fáj az endoprotetizáló csípőízület

A pont közötti fájdalomskálán ahol 0 jelentette a panaszmentességet szubjektíven értékelt fájdalom átlaga a mûtét után 3,1 pont volt. Egy esetet kivéve valamennyi betegünk segédeszköz nélkül vagy legfeljebb egy bottal jár, kétharmaduk egy órát vagy annál többet folyamatosan járóképes.

hátfájás az alsó részben a menstruáció előtt

A szubjektív vélemény szerint a TEP 36 csípônél jobb eredményt hozott, 3 esetben a korábbi osteotomia panaszmentes periódusa jobb volt, 3 beteg pedig a korábbi panaszmentes állapotot a jelen állapotával egyenértékûnek tartotta. Szövôdményként 2 betegnél késôi aszeptikus lazulást észleltünk, melyeket a teljes ízületi fájdalombalzsam thaiföldről, illetve a szár cseréjével oldottunk meg, ezen betegeink jelenleg panaszmentesek.

ízületi fájdalom pelyhesedése

Egy protézis az elsô posztoperatív hónapban luxálódott, ezért fedett repozíció és medencegipsz felhelyezése történt, a beteg jelenleg miért fáj az endoprotetizáló csípőízület, a luxatio nem ismétlôdött. Egy esetben alakult ki késôi mélyinfekció a protézisbeültetés után 3 évvel, jelen közleményünk írását közvetlenül megelôzôen.

Arany bajuszkezelés artrózisról

Betegünk a protézis eltávolításába miért fáj az endoprotetizáló csípőízület egyezett bele, ezért perfúziós és antibiotikus kezelést alkalmaztunk. Femur-perforáció Magyar Traumatológia, Ortopédia, Kézsebészet, Plasztikai Sebészet 5 illetve fractura beteganyagunkban nem fordult elô.

A sebészi komplikációk mellett 2 enyhe lefolyású thrombembóliás szövôdménnyel találkoztunk.

miért fáj az endoprotetizáló csípőízület

MEGBESZÉLÉS A csípô körüli osteotomiák korábbi popularitása egyrészt a csípôprotézisek hiányéára másrészt -fôleg a fiatal populációnál- a protézisek korlátozott indikációjú alkalmazhatóságára vezethetô vissza. Bár az osteotomiák használata háttérbe szorult a coxarthrosis kezelésében, napjainkban is többen hangsúlyozzák jelentôségüket, elsôsorban szelektált, fiatal beteganyagon [2, 10, 12].

Az ilyen jellegû mûtétek a protézis implantációját lényegesen elodázhatják, az irodalom a TEP implantáció és az osteotomia között eltelt idôt év között adja meg [2, 4, 11, 13, 14]. Saját beteganyagunkban a protézis beültetéséig eltelt idô átlagban 10,2 év volt, ami megfelel az irodalmi adatoknak, a korábban hazánkban tapasztalható limitált protézis felhasználási lehetôségek ellenére is.

Az irodalmi ízületi betegség kézkezelés nagy része varisaló- és valgisalófemur osteotomiák [2, 3, 6], valamint McMurray szerinti intertrochantericus osteotomiák [4, 11, 13] után beültetett protézisek eredményeirôl számol be. Betegeinknél a fentiek mellett Schanz- Bombelli- Sugioka szerinti femur osteotomiák, valamint Chiari szerinti medenceosteotomia után 4.

Ezenkívül kombinált medence- és femur-osteotomia után is lehetséges volt a csípôprotézis beültetése 4. Az eredményeket többen is tárgyalják.

A szubjektív megítélés tekintetében Benke és mtsai. Különbözô értékelési rendszereket alkalmazva az egyes szerzôk 70 és 80 százalék között adják meg a TEP-beültetés utáni jó vagy kitûnô objektív eredményeket [1, 2, 3, 14]. A mozgástartomány tekintetében Benke és mtsai, valamint Dupont és Charnley adatai a mérvadóak, akik valamennyi betegüknél fok feletti flexiót értek el [1, 3].

Csípôízületi totál endoprotézis-beültetés lehetôségei csípôkörüli osteotomiát követôen

Betegeinknél ugyan ettôl 10 fokkal elmaradt az átlagos flexió, azonban a protézisbeültetést megelôzô szituációhoz képest mind a flexió, mind az abdukció lényeges javulást mutatott.

Az irodalmi vélemények szerint kissé emeli az infekció rizikóját, ha a fémkivétel a TEP-beültetéssel azonos idôben történik.

Erre vonatkozóan saját tapasztalataink nincsenek, tekintettel arra, hogy minden betegünknél a fémkivétel már a protézis beültetése elôtt megtörtént. Egyéb szövôdmények közül a többek által is leírt femur perforációval beteganyagunkban nem találkoztunk.

Az egy esetben észlelt luxatio véleményünk szerint nem függ össze azzal a ténnyel, hogy korábban az adott csípôben osteotomia is történt. A késôi aszeptikus lazulásokat illetôen Boos és mtsai.

Vényköteles kenőcs hátfájáshoz illóolajokkal

Az irodalom általában hangsúlyozza, hogy a femuron végzett osteotomiák nem befolyásolják a késôbbi implantáció kimenetelét és az esetek nagy részében a komplikációs ráta sem szignifikánsan magasabb mint a primer TEP implantációnál. Saját vizsgálatunk eredményei korrelálnak az irodalmi adatokkal, kiegészítve azokat annyiban, hogy medenceosteotomia illetve kombinált osteotomiák után is elvégezhetô a TEP-beültetés megfelelô körültekintés és preoperatív tervezés mellett.

A beteganyagunknál tapasztalt viszonylag alacsony szövôdményráta és a primer TEP-beültetés eredményeivel gyakorlatilag megegyezô posztoperatív eredmények megerôsítik ezt a véleményünket. A késôi komplikációk és az aszeptikus lazulások arányának pontos megállapítása érdekében természetesen a hosszabb távú eredmények felmérése is szükséges.

Bone Joint Surg. A standard system of terminology for reporting results. A study of the importance of pain at rest as an indication for intertrochanteric osteotomy. Trauma Surg. A long-term follow -up study. Orthopedics 14,Dr.