Zymex 2 paraziták

Együttes kezelés naltrex-szel.

Az ajánlás fogalomrendszere 1. Addiktológiai fogalmak A droghasználat rendkívül heterogén jelenség. Ugyan a médiából, a különböző híradásokból úgy tűnhet, mintha létezne valamilyen általános droghasználat, valójában, tisztában kell lennünk azzal, hogy túlzó leegyszerűsítés általában droghasználatról vagy kábítószer- használatról beszélni.

A jobban ismert alkohol esetében sokkal inkább rendelkezünk a differenciálás képességével. Tudjuk, hogy van, aki csak ünnepi alkalmakkor iszik, míg más minden este elfogyaszt egy pohár sört vagy bort.

Megint más, ennél lényegesen ritkábban, csak hétvégén fogyaszt alkoholt, akkor azonban le is részegedik.

Van, aki viszont pálinkával kezdi a napot, s van, aki soha nem iszik tömény italokat. Másfelől közelítve van, aki kizárólag társaságban iszik, bulikon, ünnepségeken vagy épp a kocsmában a haverokkal, míg más elsősorban rejtőzködve, otthon, magányosan. És tudjuk, hogy az elszenvedett problémák mértéke hasonlóan változatos az alkoholt fogyasztók körében. A droghasználat jelenségére kevésbé látunk rá; elsősorban illegalitása miatt rejtettebb viselkedés ez.

Látni, elsősorban azt a formáját látjuk csak, ahol már súlyos problémák jelentkeznek, ahol a használó segítségre szorul, megjelenik az egészségügyi rendszerben. Valójában azonban a droghasználat nem kevésbé differenciált jelenség. Sőt, ha lehet, bizonyos szempontból még differenciáltabb, hiszen itt nem is egy hatóanyagról van szó, hanem számos különböző szerről, amelyek hatása nagyban eltér egymástól.

Drog, kábítószer, pszichoaktív szer A drog szó számos jelentéssel bír, pontos jelentése ily módon általában a szövegkörnyezetből azonosítható csak. Legáltalánosabb értelemben 1 drognak nevezhetünk minden olyan kémiai anyagot, amely a szervezetbe kerülve megváltoztatja annak valamilyen működését. A magyar nyelvhasználat ezt az általános jelentést nem vette át. A drog szó szűkebb jelentése 2 azokat a kémiai anyagokat jelöli, amelyek pszichoaktív hatásúak, azaz a központi idegrendszeren keresztül fejtik ki a hatásukat.

A magyar nyelvben, de többnyire a nemzetközi addiktológiai irodalomban is ennél még szűkebb jelentés a térd alternatív kezelése, azaz 3 elsősorban az illegális szereket illetjük a együttes kezelés naltrex-szel szóval. A kábítószer kifejezés szigorúan véve egy jogi kifejezés, amely azon kémiai anyagok körét fedi, amelyek rajta vannak az illegális szerek listáján.

Ez lényegében megegyezik a magyar köznyelvi használattal, amely az illegális drogokat illeti ezzel a kifejezéssel. Akkor érdemes tehát ezt a kifejezést használni, ha kifejezetten hangsúlyozni akarjuk, hogy illegális szer együttes kezelés naltrex-szel van szó.

Zymex 2 paraziták

A pszichoaktív szerek kifejezés hangzik a legbántóbban a fülünk számára, mégis, ez kifejezés talán a legpontosabb. A kifejezés alatt azokat a kémiai anyagokat együttes kezelés naltrex-szel, amelyek hatásukat a központi idegrendszeren, azaz az agyon és a gerincvelőn keresztül fejtik ki.

a csípőízületek fájdalma térdre adódik a bal könyökízület deformált artrózisa

A jelentés értelemszerűen független az adott pszichoaktív szer jogi státuszától, azaz legális vagy illegális mivoltától. Ezeket a szereket szokás drognak is hívni; felsorolásunkban a drog 9 szó második jelentése nyomán. A magyar nyelvben azonban, ahol a drog szó egy szűkebb értelmet jelöl - elsősorban az illegális pszichoaktív anyagokat értjük alatta - ez okozhat kis problémát, hiszen a köznyelv nem tekinti drognak az alkoholt vagy a nikotint, holott utóbbiak is pszichoaktív szerek, csakúgy, mint a központi idegrendszeren ható gyógyszerek.

A pszichoaktív szer kifejezés egyben azt is jelzi, hogy mivel ezek a szerek a központi idegrendszerre hatnak, így az észlelés, az érzékelés, a gondolkodás, a különböző kognitív folyamatok befolyásolása az elsődleges hatásuk.

A pszichoaktív szerek típusai Együttes kezelés naltrex-szel legelfogadottabb, s leginkább használható felosztás az egyes kémiai anyagok központi idegrendszerre gyakorolt hatása alapján együttes kezelés naltrex-szel. E felosztás szerint a legáltalánosabb megközelítésben elkülöníthetjük a stimulánsokat, amelyek elsősorban serkentőleg hatnak a központi idegrendszerre, továbbá a nyugtató hatású szereket, valamint a hallucinogén anyagokat.

Utóbbiak - bár változó mértékben hordozhatnak akár stimuláns, akár depresszáns tulajdonságokat - elsődleges hatása a kognitív funkciók, az érzékelés, az észlelés, a gondolkodás folyamatainak megváltoztatása. Ez a három csoport azonban a valóságban további csoportokra bomlik. Még a leghomogénebbnek tekinthető stimulánsok között is érdemes külön csoportban kezelni a kokaint, illetve az egyéb, elsősorban amfetamin-típusú stimuláns szereket.

A legális szerek közül a nikotin és a koffein is a stimulánsok nagy csoportját gyarapítja; természetesen az előbbiektől jól elkülöníthető alcsoportban. Mindezen szerek közös hatása a központi idegrendszer serkentése, az éberségi szint, az aktivitás növelése, a együttes kezelés naltrex-szel csökkentése.

Jellemző e szerek étvágycsökkentő hatása is. A központi idegrendszeren elsősorban nyugtató hatást kifejtő szerek közé tartozik az alkohol, a különböző nyugtató, altató, szorongásoldó hatású gyógyszerek, valamint az opiátok morfium, kodein, heroin, metadon, buprenorfin. Ezek a szerek relaxációt, a feszültségek csökkenését okozzák, nagyobb dózisban többnyire álmosító hatásúak. Használatuk során romlik a koncentráció, a figyelem, a tanulási képességek, meghosszabbodnak a reakcióidők.

A legváltozatosabb, legsokszínűbb csoportot a hallucinogének jelentik. Végső soron ide sorolhatjuk a kannabiszt, bár hallucinogén hatása mind intenzitásában, mind pedig minőségében jelentősen eltér a klasszikus hallucinogénekétől. A csoport tipikus tagjai inkább az LSD, a meszkalin vagy a pszilocibin.

Ezek mellett - jelentős depresszáló hatásuk ellenére is - elsősorban ide soroljuk a szerves oldószereket is. Egyes szakkönyvek itt helyezik el az ecstasyt MDMA is, bár ez a szer, néhány rokon entaktogén vegyülettel együtt inkább a stimulánsok közé sorolható.

Droghasználati mintázatok A pszichoaktív szerek használata együttes kezelés naltrex-szel homogén jelenség, éppen ellenkezőleg, jelentős variabilitást mutat, egy-egy szeren belül is a legváltozatosabb használati intenzitást, módot, mintázatot találhatjuk.

Az egyes használati mintázatokat illetően talán az Egyesült Államok Marihuána és Drog Abúzus Elleni Nemzeti Bizottsága által felállított, öt használati módot elkülönítő rendszer a leggyakrabban használt National Commission on Marijuana and Drug Abuse Bár az eredeti felosztás a kannabisz használatával kapcsolatosan készült, jól alkalmazhatók a kategóriák más szerekre vonatkozóan is.

A kísérletező experimental use életében összesen tíznél kevesebb alkalommal 10 használja az adott drogot, elsősorban kíváncsiságból. A szociális-rekreációs használó social-recreational use mindig valamilyen társadalmi aktivitáshoz, kikapcsolódáshoz, szórakozáshoz kötődően fogyaszt drogot. A szituációs droghasználót circumstantial-situational elsődlegesen az jellemzi, hogy valamilyen problematikus helyzet kezelése, aktuálisan fellépő stresszének enyhítése, vagy együttes kezelés naltrex-szel elviselhetőbbé tétele céljából használ drogot.

Az intenzifikált használó intensified use hosszú időn keresztül használ együttes kezelés naltrex-szel drogot, elsősorban annak érdekében, hogy hosszan fennálló problémáit enyhíteni próbálja. Az egyes mintázatok mutatnak bizonyos összefüggést az egyes szerekkel, szertípusokkal, de hangsúlyozandó, hogy a használati mintázat kialakulásában a drog pszichoaktív hatásaihoz hasonló mértékben járulnak hozzá egyéb tényezők is: a személy pszichés és fizikai jellemzői, a használat kontextusa Zinberg Hasonló a helyzet a szintén nagyon erős addikciót kiváltani képes nikotin esetében is; itt is inkább a kényszeres, mintsem a rekreációs használat jellemző, bár utóbbira is van példa.

A lényegesen kevésbé addiktív kannabisz esetében pontosan fordítva, a rekreációs használati forma tűnik dominánsnak, igaz az intenzifikált, sőt a kényszeres használat, illetve függőség kialakulásának lehetősége  sem  vitatott. Hasonló  a  helyzet  a  hallucinogénekkel,  ahol a kényszeres használat esélye még kisebb.

A legnagyobb variabilitást a stimulánsok mutatják. Itt az ecstasy vonatkozásában például egyértelműen a szociális-rekreációs használati mód a domináns Demetrovics ; Solowij és munkatársaiugyanakkor az amfetamin és különösen a kokain esetében nem ritka az intenzifikált és a kompulzív használat sem. Függőség, dependencia A függőség a köznyelvben is használatos szó, ezért hogyan kezeljük a vállízület 1 fokos artrózisát fontos, hogy definiáljuk a klinikai, addiktológiai jelentését.

Ehhez közvetlen segítséget jelent számunkra, hogy a pszichoaktívszer-dependencia egy konkrét orvosi diagnózis, és ennek megfelelően pontos leírással szerepel a különböző betegségek azonosításához használatos diagnosztikus kézikönyvekben.

Két ilyen diagnosztikus rendszert ismerünk. Az új kiadás, a DSM-V várhatóan ban fog megjelenni. A két rendszer az elmúlt évtizedekben sokat közeledett egymáshoz, jelentős tartalmi eltérés ma már nincs közöttük.

Drogfüggőség esetében ez a viselkedés a drog bevétele, míg a viselkedési addikciók esetében valamilyen viselkedés kényszeres végrehajtása. A viselkedés megjelenését megelőzően a feszültség növekedése, majd a végrehajtás során átmeneti kielégültség-érzés tapasztalható. Előfordul, hogy a viselkedés végrehajtását követően bűntudat is megjelenik.

együttes kezelés naltrex-szel

Ez azt jelenti, hogy a használónak egyre nagyobb mennyiségre lesz szüksége az adott szerből ahhoz, hogy ugyanazt a hatást elérje.

Ennek is következménye, hogy más, korábbi tevékenységeire nem marad ideje: nem tudja megfelelően elvégezni a munkáját, romlik az iskolai teljesítménye, nem végzi el a kötelezettségeit. Elveszítheti érdeklődését számára korábban fontos tevékenységek iránt. Ezzel szemben a szenvedély tárgya felértékelődik, minden másnál fontosabbá válik és kiszorítja a használó életéből az egyéb örömforrásokat.

együttes kezelés naltrex-szel

Ily módon a munka és a tanulás mellett elvesztheti az értékét a család, a barátságok, a szerelem, a szex, a hobbik és bármi más, korábban fontos dolog.

A leggyakrabban tárgyalt viselkedési addikciók a kóros játékszenvedély, a kleptománia, a pirománia, a kóros hajtépegetés, a szexuális viselkedés addiktív zavarai például pornográfiához való hozzászokás, voyeurizmus, exhibicionizmus, pedofíliaa táplálkozási magatartás különböző zavarai például anorexia nervosa, bulimiaa társfüggőség kodependenciaa munkamánia,  a  testedzéstől való függőség, a vásárlási kényszer, a számítógépes játékoktól vagy az internettől való függőség, és még sok hasonló viselkedésforma.

Természetesen e együttes kezelés naltrex-szel többsége egészséges mértékben jelen lehet, sőt jelen kell, hogy legyen a viselkedésben. Megfigyelhetjük, hogy a leggyakoribb viselkedési függőségek - a táplálkozási magatartás zavarai, a kóros játékszenvedély, a szexualitással kapcsolatos problémák - valamilyen alapvető biológiai szükséglethez táplálkozás, játék, szexualitás kötődnek, s ezek túlhajtott vagy túlkontrollált formáiként jelentkeznek mint betegségek.

A viselkedési addikciók egy része szerepel a diagnosztikus rendszerekben, míg más problémák nem jelennek meg mint önálló diagnózisok. A tüneteket tekintve, a viselkedési addikciókat ugyanazok a mechanizmusok jellemzik, mint a kémiai függőségeket. Az ártalomcsökkentés Az ártalomcsökkentés fogalma Az együttes kezelés naltrex-szel a droghasználatból származó vagy annak következményeképpen megjelenő ártalmakat célozza meg csökkenteni: az ártalmak vonatkozhatnak a droghasználókra, azok családjaira és a közösségre, ahol a szerhasználók élnek.

A megközelítés szerint ezeket a droghasználókat sem hagyhatjuk magukra, nem tehetjük meg, hogy nem foglalkozunk a szerhasználatuk következményeivel úgy, hogy ezeket csökkentsük különböző beavatkozásokkal. A beavatkozások a droghasználókat vagy azok csoportjait célozzák, az ártalomcsökkentés haszna pedig az érintetteken túl közösségi és társadalmi méretekben is megjelenik.

Ma már - hosszabb-rövidebb viták után - a nemzetközi szervezetek Egészségügyi Világszervezet, ENSZ, az Gyógynövény készítmények a csípőízület artrózisához AIDS-szel és kábítószerrel foglalkozó szervezetei: UNAIDS, UNODCaz Európai Uniós  irányelvek  például  az  Európai Unió drogstratégiája, tartalmazzák ezt a megközelítést, illetve azokat a szolgáltatásokat és módszereket, amelyek e megközelítéssel összefüggésben alakultak 1 Injektáló kábítószer-használó emberek alacsonyküszöbű ellátásban való részvételéről lásd e könyvben a Intravénás szerhasználók segítése alacsonyküszöbű együttes kezelés naltrex-szel című fejezetet Kováts Virág!

A magyar drogpolitikai és szociálpolitikai dokumentumok szintén tartalmaznak az ártalomcsökkentéssel szoros kapcsolatban álló módszereket. Mik a legfontosabb értékei az ártalomcsökkentésnek? Elismeri az absztinenciát, mint végső célt a droghasználók kezelésében, de elfogadja azokat az alternatívákat, melyek a droghasználathoz kapcsolódó ártalmakat csökkentik.

együttes kezelés naltrex-szel gyógymód az ízületi csontok fájdalmaira

Azt jelenti, hogy egy szolgáltatást minél könnyebben, minél nagyobb számban vegyenek igénybe droghasználók; a szolgáltatás nem követeli meg tőlük a drogmentességet úgy sem, hogy ez legyen a hosszútávú céljukáltalában személyazonosításra alkalmas adatokat sem kérnek, a szolgáltatásból ki lehet maradni, majd később folytatni annak igénybevételét. Az alacsonyküszöbű  szolgáltatások  preferálása  a  magasküszöbűek  mellett: a magasküszöbű szolgáltatásoknál a szermentesség mellett más, kezelési kritériumokat is megfogalmazunk: például a szolgáltatás igénybevételének feltételei, a követendő magatartások.

Hozzászólások

Az ártalomcsökkentés fő irányvonalai 1. Humanisztikus értékek: a droghasználót ugyanazok a jogok illetik meg például az egészségügyi kezelés, szociális ellátásokmint a nem-használót. Középpontban az ártalom: az egyén, a közösség és a társadalom szintjén jelentkezhet.

Az ártalomcsökkentés nem mond le a droghasználó kezeléséről, és nem zárja le az absztinenciához vezető utat sem.

Figyelembe  veszi   a   drogpolitikai   intézkedések   költség-haszon-elemzéseit: a büntetés jóval drágább, mint az ártalomcsökkentés; az alacsonyküszöbű szolgáltatások kevesebb pénzből több droghasználóhoz jutnak el, mint a magasküszöbűek.

Persze, nem feledkezhetünk el arról sem, hogy a magasküszöbű szolgáltatások ugyan drágák, de más a céljuk: a teljes szermenteség és a szermentes életforma elérése. A együttes kezelés naltrex-szel hierarchiája: elsősorban a legártalmasabb droghasználati szokásokat veszi célba például cél a steril tűhasználatmajd ha ezt elérte, akkor jön a következő, kevésbé ártalmas vagy veszélyes forma.

Fontosak a megkereső és elérő programok; ezek jól tükrözik az ártalomcsökkentés alapvető megközelítését: elérni a leginkább rejtettebb szerhasználói csoportokat is, és eljuttatni hozzájuk a szerhasználatuk ártalmait csökkentő szolgáltatásokat és eszközöket. E programok - hasonlóan a többi ártalomcsökkentő szolgáltatáshoz - nemcsak a segítő intézményrendszer számára jelentenek belépési pontot a szerhasználóknak akiknek esetleg ez az első találkozásuk a segítésselhanem a többségi társadalom intézményei felé is.

Ezért is fontosak a sorstárs- vagy tapasztalati segítők, akik maguk is szerhasználók vagy felépült szerhasználókakik presztízsük és ismereteik révén hiteles információközvetítők a gyakran kirekesztett szerhasználói csoportok és a hivatásos segítők között.

Az ártalomcsökkentő szolgáltatásnál mindig adunk valami kézzelfoghatót: a beszélgetés - önmagában - nem ártalomcsökkentés. A tűcsere- programok gyakran egészülnek ki a biztonságosabb injekciózást bemutató plakátokkal és tanácsadással, a fertőző betegségekre vonatkozó szűrésekkel elsősorban: hepatitisz C, HIV, TBC, nemi betegségek.

A steril eszközökkel és az óvszerrel is ezek továbbadását, együttes kezelés naltrex-szel a megfertőződést igyekszünk elérni. A programokban a szerhasználók minél aktívabb bevonására törekszünk, a sorstárs vagy a tapasztalati segítő is példa erre, de ez a törekvés a többi szerhasználó felé is érvényesül, a lehetőségekhez képest.

Több országban elősegítik, hogy a szerhasználók szövetségekbe tömörüljenek: így hatékonyabban tudják speciális igényeiket közvetíteni a segítők és a szélesebb társadalom felé. Minden szolgáltatásnak része az edukáció, amikor a szerhasználók a szerhasználat következményeit, de egyben az ártalmak csökkentését is megismerik. Az ártalomcsökkentő mondjuk: ez a cél és alacsonyküszöbű mondjuk: ez a megvalósítás módja programoknál sem mondhatunk le a továbbirányításról: akár például fertőző betegségek szűréséről van együttes kezelés naltrex-szel, várandós szerhasználók nőgyógyászati és szülészeti ellátásáról, alapvető egészségügyi szükségleteik kielégítéséről, vagy pedig szociális szolgáltatásokról például a lakhatással, a munkaerő-piaci elhelyezkedéssel, az iskolázottsággal, a jogi segítségnyújtással kapcsolatos kérdések esetén.

A tapasztalatok szerint a szolgáltatásokat igénybevevők körében az idővel nő a szermentességet célként kitűző programokba történő kerülés is! Vizsgálatok sora bizonyította, hogy az ártalomcsökkentő beavatkozások például, amikor steril tűt adunk az injekciós droghasználóknak nem növelik sem a szerhasználók, sem a szerhasználat alkalmainak számát!

Önsegítés — Sorstárs-segítés — Tapasztalati segítés A sorstárs vagy tapasztalati segítő együttes kezelés naltrex-szel ártalomcsökkentő szolgáltatásokban olyan személyeket jelent, akik jelenlegi vagy volt droghasználók, és  ennélfogva  ismerik  az adott lakókörnyék szerhasználóit, szerhasználati helyszíneit, az esetleges csoportokat, a csoportokon belüli hierarchiákat.

Hiszen személyes élményből mindezt sok éven át - akár jelenidőben is - tapasztalják. Lehetnek olyan helyszínek, akár a veszélyességük, akár a rejtett voltuk miatt, hogy ide csak ezek a segítők jutnak el: hivatásos segítőt oda sem engednének a különböző szerhasználó csoportok tagjai. A sorstárs vagy a tapasztalati segítő általában olyan droghasználókból kerül ki, akik az adott közösségben ismertek, sőt elismertek, bíznak bennük, netán - szerencsés esetben - nagy presztízzsel rendelkeznek.

Hiteles együttes kezelés naltrex-szel mind a szerhasználók, mind pedig a hivatásos segítők számára. Szerepük azonban nem korlátozódik az információk közvetítésére a két csoport között: a szerhasználók és a hivatásos segítők, a szolgáltatás munkatársai között, hanem ebben a kettős együttes kezelés naltrex-szel újító szerepük is van.

Ők azok, akik egy-egy tervezett szolgáltatásról meg tudják mondani, hogy mennyire lesz hatékony; mi az, ami hatékony lenne. Ez utóbbi szerepkör már érinti azt, hogy egy adott szolgáltatásnál ezek a segítők milyen szerepet töltenek be. De egy-egy szervezetnél akár döntéshozói szintre is kerülhet egy-egy sorstárs vagy tapasztalati segítő.

A segítő szerep nem korlátozódik a szerhasználatra, hiszen ha más terepet nézünk - együttes kezelés naltrex-szel előfordul a szerhasználat, de a színtér más szempontok, például kulturális különbözőségek miatt eltér a hivatásos segítők kultúrájától - akkor a segítők is elsősorban, mint kulturális közvetítők vannak jelen és szerhasználatuk csak másodlagos.

Az önsegítés fogalma a segítőkkel összehasonlítva kevésbé látványos. Igazából, arra kell törekednie egy ártalomcsökkentő, de más szolgáltatásnak is, hogy minden kliensében, a szerhasználattól vagy a pszichés, szociális állapottól függetlenül elősegítse az önsegítés kibontakozását. Kortárs-segítő A kortárs-segítés vagy kortárs-tanácsadás, -konzultáció, -támogatás azonos vagy hasonló korcsoportba tartozó személyek általában fiatalok között megvalósuló segítség- és támogatásnyújtás, illetve a másik személyre irányuló aktív figyelem.

A kortárs-segítés nem feltételez magasan képzett segítőt, hanem a természetes segítségnyújtás fogalmából indul ki.

  1. Egészségügyi jegyzetek - 2 - Klinikai propedeutika - Belgyógyászati propedeutika
  2. Rák, avagy a szomorú valóság - Index Fórum
  3. Pajzsmirigy gyulladás okozhat állandó hüvelygyulladást, folyást?
  4. Váll és nyak ízületei

Egyszerűbb megfogalmazásban: a kortárs-segítés olyan program, ahol a serdülők megtanulják, hogyan tudják korrigálni és pozitívan támogatni egymást. Kiegészíthetjük ezt a sort még néhány más tényezővel is: a szociális 16 kompetencia fejlődésével például barátkozással kapcsolatos készségek fejlődésea személyes felelősség kialakulásával és növekedésével, valamint a segítő szolgáltatásokkal kapcsolatos tudással: milyen lehetőségek vannak, és együttes kezelés naltrex-szel a segítés értelme.

Végül spirituális kortárs segítőről is beszélhetünk. A névtelen  nem  pusztán  arra utal, hogy személyazonosítás nélkül lehet bárki a csoportok tagja, hanem azt is, hogy a csoportok életéről, üléseiről, foglalkozásairól semmiféle dokumentáció nem készül.

Az ott elhangzottak ott is maradnak. Önsegítő csoportokról van szó, amelyekben bárki részt vehet, de azt vállalnia kell, hogy például egy NA-csoportban valamit tesz a droghasználata abbahagyása érdekében. Kezdetben az is elég, ha nem a szer hatása alatti állapotban megy el egy csoportos megbeszélésre, együttes kezelés naltrex-szel ahogy kialakul benne a bizalom a csoport iránt, látja azokat a példákat, hogyan váltak józanná az olyan szenvedélybetegek, amilyen ő is, akkor elkezdheti az önsegítő csoportok terápiás programját, a 12 lépést.

Alacsonyküszöbű szolgáltatások Magyarországon2 Magyarországon a szociális törvény A törvény rögzíti továbbá, hogy az alacsonyküszöbű szolgáltatás számára a kliensnek természetes személyazonosító adatait nem kell megadnia. Az alacsonyküszöbű szolgáltatás részletes tartalmát szakmai ajánlás írja le Szemelyácz és munkatársai 3. Az alacsonyküszöbű szolgáltatás elnevezés arra utal, hogy az ilyen szolgáltatás igénybe vételének szinte nincs semmilyen feltétele.

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy névtelenül például egy becenév használatával kereshető fel, nem kell megadni semmilyen személyazonosító adatot, nem feltétele a betegbiztosítás, nem igényel beutalót, sem más dokumentumot.

Az ajánlás Szemelyácz és munkatársai szerinti alacsonyküszöbű szociális szolgáltatás a következő tevékenységeket tartalmazhatja: 2 A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló A tűcserében steril eszközök átadása, és - lehetőség szerint - használt eszközök veszélyes hulladékok átvétele történik. A szolgáltatásban más ártalomcsökkentő eszközöket is lehet adni érszorító, filter, kanál, óvszer, vitamin stb.

A tűcsere fő célja — a segítői kapcsolat megteremtése mellett — a fertőző betegségek átadását, valamint a további állapotromlást megelőzni. A szolgáltatásban lehetőség nyílik anonim szűrővizsgálatok elvégzésére.

Szűkebben   elektronikus   tánczenei   rendezvényeken,   tágabban értelmezve szórakoztató rendezvényeken végzett segítői munka. A változatos helyszíneken szabadtér, zárt tér, klub stb. Az alacsonyküszöbű szolgáltatás munkatársakra vonatkozó személyi feltételeit rendelet4 szabályozza.